Narzędzia:

Posiedzenie: 57. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


2 i 3 lipca 2014 r.