Narzędzia:

Posiedzenie: 56. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


11 i 12 czerwca 2014 r.