Narzędzia:

Posiedzenie: 52. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


9 i 10 kwietnia 2014 r.