Narzędzia:

Posiedzenie: 52. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


9 i 10 kwietnia 2014 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 1


2
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 2


3
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 3, 6


4
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 5


5
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


6
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


8
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5


9
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


10
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4


11
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


12
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


13
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


14
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


15
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


16
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


17
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


18
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


19
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


20
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


21
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


22
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


23
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 13, 16


24
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 10


25
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


26
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12


27
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14


28
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15


29
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17-19


30
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20


31
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21


32
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


33
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


34
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


35
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


36
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


37
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 1, 6, 7


38
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 2


39
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 3


40
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 5


41
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


42
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


43
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


44
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


45
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


46
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


47
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


48
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


49
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7


50
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


51
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9


52
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


53
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


54
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


55
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


56
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


57
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 1


58
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 2


59
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 3


60
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


61
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


62
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


63
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie projektu


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 3, 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8, 13, 16

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 14

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17-19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 1, 6, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania