Narzędzia:

Posiedzenie: 51. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


19 i 20 marca 2014 r.