Narzędzia:

Posiedzenie: 49. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


19 i 20 lutego 2014 r.