Narzędzia:

Posiedzenie: 48. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


29 i 30 stycznia 2014 r.