Narzędzia:

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


3 i 4 października 2012 r.