Narzędzia:

Posiedzenie: 47. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


9 i 10 stycznia 2014 r.