Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


2 i 3 sierpnia 2012