Narzędzia:

Posiedzenie: 17. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


2 i 3 sierpnia 2012
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

Wniosek o przyjęcie projektu


2
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


3
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 1


5
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 2


6
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 3


7
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


8
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 1


9
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 2


10
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 3


11
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 4


12
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 5


13
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 6


14
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


15
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 1


16
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 2


17
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 3


18
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 4


19
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 5


20
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 6


21
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 8


22
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


23
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


24
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


25
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5


26
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6


27
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


28
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


29
Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o odrzucenie ustawy


30
Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


31
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1,3


32
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2,4


33
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


34
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1


35
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2


36
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 3


37
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


38
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o odrzucenie ustawy


39
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Poprawka 1


40
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Poprawka 2


41
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


42
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


43
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


44
Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


45
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Poprawka


46
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


47
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


48
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Wniosek o przyjęcie projektu


49
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 1


50
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 2


51
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 3


52
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ogłaszającej listopad 2012 r. Miesiącem Brunona Schulza

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo prasowe

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o paszach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1,3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2,4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy „Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Wniosek o przyjęcie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania