Narzędzia:

Posiedzenie: 13. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień