Narzędzia:

Posiedzenie: 13. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

1
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały


2
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy


3
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1


4
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2


5
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3


6
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 4


7
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 5


8
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 6


9
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 7, 11


10
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 8


11
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 9


12
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 10


13
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 12


14
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 13


15
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


16
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


17
Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


18
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka


19
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przyjęcie projektu wraz z poprawką


20
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Zmiany w składzie komisji senackich

Wniosek o podjęcie uchwały

Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 7, 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poprawka 13

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania