Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


9 i 10 maja 2012 r.