Narzędzia:

Posiedzenie: 8. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


28 i 29 marca 2012 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Macieja Klimy w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Przemówienie senatora Macieja Klimy w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zwracam się do państwa w sprawie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha. Wyrażam swe pełne poparcie dla uhonorowania tego wybitnego matematyka poprzez przyjęcie wspomnianej uchwały, która przybliży postać tego wielkiego polskiego naukowca.

Jego trudne życie, wytrwałe dążenie do celu oraz wielki geniusz mogą być przykładem dla współczesnych naukowców, ale i dla zwyczajnych ludzi. Stefan Banach doświadczył wielu tragedii XX wieku: dwóch wojen światowych i komunizmu. Mimo przeciwności losu oraz braku możliwości finansowych genialny matematyk podejmował badania naukowe. Dzięki swej pracy został jednym z najbardziej uznanych polskich matematyków. Był autorem ponad sześćdziesięciu prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki. Nie sposób wyrazić wpływu Stefana Banacha na polską matematykę XX wieku. Warto podkreślić także patriotyczną postawę matematyka, który mimo licznych propozycji wyjazdu z Polski do pracy naukowej za granicą zawsze odmawiał.

Biorąc to wszystko pod uwagę, pragnę poprzeć projekt uchwały upamiętniający sto dwudziestą rocznicę urodzin Stefana Banacha.