Narzędzia:

Posiedzenie: 8. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


28 i 29 marca 2012 r.