Narzędzia:

Posiedzenie: 6. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


15 i 16 lutego 2012 r.
Przemówienia z dnia następnego