Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


1 i 2 lutego 2012 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania

6
Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Poprawka 1


7
Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Poprawka 2


8
Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 6
Temat głosowania
Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Uchwała ogłaszająca maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania