Narzędzia:

Posiedzenie: 5. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


1 i 2 lutego 2012 r.