Narzędzia:

Posiedzenie: 4. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


19 stycznia 2012 r.