Narzędzia:

Posiedzenie: 4. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień


19 stycznia 2012 r.
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania


2
Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy


3
Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


5
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


6
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 1


7
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 2, 4


8
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 5


10
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


11
Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 2, 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Poprawka 5

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania