Narzędzia:

Posiedzenie: 1. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


8 i 9 listopada 2011 r.