Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

obecnych: 97 za: 76 przeciw: 11 wstrzymało się: 10 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
za
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
przec.
J. Bogucki
za
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
przec.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
za
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
wstrz.
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
za
K. Kleina
wstrz.
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
wstrz.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
za
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
wstrz.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
wstrz.