Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 15

obecnych: 100 za: 5 przeciw: 92 wstrzymało się: 3 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
przec.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
wstrz.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
przec.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.