Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 96 za: 54 przeciw: 9 wstrzymało się: 33 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
nie gł.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
wstrz.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
wstrz.
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.