Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 63 za: 26 przeciw: 10 wstrzymało się: 27 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
nie gł.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
nie gł.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
nie gł.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
nie gł.
L. Czarnobaj
nie gł.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
nie gł.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
nie gł.
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
nie gł.
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
nie gł.
T. Grodzki
za
J. Gromek
nie gł.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
nie gł.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
wstrz.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
nie gł.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
wstrz.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
wstrz.
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
nie gł.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.