Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 82 za: 54 przeciw: 7 wstrzymało się: 21 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
nie gł.
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
nie gł.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
za
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
przec.