Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 86 za: 45 przeciw: 14 wstrzymało się: 27 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
nie gł.
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
nie gł.
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
nie gł.
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
wstrz.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
wstrz.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
nie gł.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
wstrz.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.