Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 87 za: 50 przeciw: 13 wstrzymało się: 24 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
nie gł.
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
za
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
wstrz.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
wstrz.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
przec.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.