Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 86 za: 49 przeciw: 10 wstrzymało się: 27 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
nie gł.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
przec.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
wstrz.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
przec.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
za
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
wstrz.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
przec.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
wstrz.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
za