Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 95 za: 42 przeciw: 51 wstrzymało się: 2 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
za
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
R. Bober
przec.
J. Bogucki
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
za
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
za
A. Dunin
przec.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
za
M. Golba
wstrz.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
za
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
wstrz.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
za
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
przec.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
przec.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.