Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

obecnych: 97 za: 58 przeciw: 38 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
za
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
za
K. Brejza
przec.
M. Budner
za
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
za
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
za
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
za
K. Kleina
przec.
B. Klich
za
A. Kobiak
przec.
M. Koc
za
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
za
W. Konieczny
za
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
M. Plura
przec.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
za
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
wstrz.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
przec.