Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Poprawka 17, 18, 20

obecnych: 97 za: 6 przeciw: 66 wstrzymało się: 25 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
wstrz.
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
przec.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
wstrz.
L. Czarnobaj
wstrz.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
wstrz.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
wstrz.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
wstrz.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
wstrz.
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
wstrz.
W. Komarnicki
wstrz.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
nie gł.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
wstrz.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
wstrz.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
przec.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
wstrz.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
wstrz.
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
przec.