Narzędzia:

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Wniosek o podjęcie uchwały

obecnych: 97 za: 50 przeciw: 17 wstrzymało się: 30 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
za
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
wstrz.
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
za
J. Bogucki
wstrz.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
wstrz.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
wstrz.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
wstrz.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
wstrz.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
wstrz.
J. Hamerski
wstrz.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
wstrz.
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
wstrz.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
za
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
wstrz.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za