Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 78 za: 47 przeciw: 10 wstrzymało się: 21 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
nie gł.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
za
K. Brejza
nie gł.
M. Budner
za
J. Bury
nie gł.
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
nie gł.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
za
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
za
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
za
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
wstrz.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
nie gł.
B. Zdrojewski
nie gł.
W. Ziemniak
nie gł.