Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 92 za: 51 przeciw: 10 wstrzymało się: 31 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
za
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
wstrz.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
nie gł.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
wstrz.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
wstrz.
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
wstrz.
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
nie gł.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
za
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
wstrz.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
wstrz.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
za