Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 81 za: 44 przeciw: 37 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
za
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
za
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
za
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
przec.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za