Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 74 za: 42 przeciw: 11 wstrzymało się: 21 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
wstrz.
H. Bieda
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
wstrz.
J. Bogucki
wstrz.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
wstrz.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
za
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
nie gł.
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
nie gł.
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
za
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
za
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
nie gł.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
wstrz.
M. Koc
za
M. Kochan
wstrz.
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
za
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
wstrz.
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
przec.
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
za
J. Sekuła
nie gł.
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
nie gł.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
nie gł.
J. Wcisła
nie gł.
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
za
A. Zając
przec.
J. Zając
za
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
nie gł.