Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Poprawka 2

obecnych: 75 za: 3 przeciw: 71 wstrzymało się: 1 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
przec.
M. Budner
nie gł.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
przec.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
nie gł.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
przec.
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
przec.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
nie gł.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
przec.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
nie gł.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
przec.
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.