Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 56

obecnych: 76 za: 76 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
R. Bober
za
J. Bogucki
za
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
za
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
za
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
za
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
za
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
nie gł.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
za
E. Matecka
za
A. Mężydło
nie gł.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
za
A. Pająk
za
J. Pęcherz
za
M. Pęk
za
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
za
Z. Pupa
za
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
za
K. Słoń
za
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
za
R. Ślusarz
za
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
za
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
za
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za