Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 46

obecnych: 76 za: 45 przeciw: 31 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
przec.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
nie gł.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
nie gł.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
za
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
za
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za