Narzędzia:

Głosowanie próbne

obecnych: 75 za: 34 przeciw: 18 wstrzymało się: 23 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
za
P. Arndt
wstrz.
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
wstrz.
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
wstrz.
J. Chróścikowski
przec.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
wstrz.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
wstrz.
W. Dobkowski
za
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
wstrz.
E. Gawęda
wstrz.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
za
M. Gromko
za
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
nie gł.
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
za
W. Kraska
wstrz.
K. Kwiatkowski
wstrz.
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
wstrz.
E. Matecka
za
A. Mężydło
nie gł.
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
za
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
wstrz.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
nie gł.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
wstrz.
A. Szejnfeld
wstrz.
A. Szwed
wstrz.
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
przec.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
wstrz.
W. Ziemniak
przec.