Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 13

obecnych: 82 za: 46 przeciw: 36 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
za
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
przec.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
przec.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
przec.
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za