Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Wniosek o przyjęcie projektu

obecnych: 79 za: 46 przeciw: 3 wstrzymało się: 30 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
wstrz.
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
wstrz.
R. Bober
za
J. Bogucki
wstrz.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
wstrz.
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
wstrz.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
wstrz.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
wstrz.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
wstrz.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
wstrz.
J. Hamerski
wstrz.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
wstrz.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
nie gł.
S. Karczewski
wstrz.
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
za
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
nie gł.
M. Komorowski
wstrz.
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
wstrz.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
za
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
wstrz.
J. Łyczak
wstrz.
R. Majer
wstrz.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
wstrz.
E. Matecka
nie gł.
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
wstrz.
S. Ożóg
wstrz.
A. Pająk
wstrz.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
wstrz.
W. Piecha
wstrz.
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
wstrz.
J. Rotnicka
nie gł.
J. Rusiecki
wstrz.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
wstrz.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
wstrz.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
wstrz.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
wstrz.
W. Tyszkiewicz
za
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
wstrz.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za