Narzędzia:

Wniosek formalny

obecnych: 45 za: 45 przeciw: 0 wstrzymało się: 0 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
nie gł.
P. Arndt
za
W. Bernacki
nie gł.
H. Bieda
za
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
nie gł.
R. Bober
za
J. Bogucki
nie gł.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Bosacki
za
K. Brejza
za
M. Budner
nie gł.
J. Bury
za
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
za
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
nie gł.
D. Czudowska
nie gł.
W. Dobkowski
nie gł.
R. Dowhan
nie gł.
A. Dunin
za
W. Durlak
nie gł.
J. Fedorowicz
za
Z. Frankiewicz
za
E. Gawęda
nie gł.
S. Gawłowski
za
B. Godyla
za
S. Gogacz
nie gł.
M. Golba
nie gł.
A. Gorgoń-Komor
za
T. Grodzki
za
J. Gromek
za
M. Gromko
nie gł.
J. Hamerski
nie gł.
J. Hibner
za
J.M. Jackowski
nie gł.
D. Jazłowiecka
za
M. Kamiński
za
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
za
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
M. Kochan
za
A. Kołacz-Leszczyńska
za
W. Komarnicki
za
M. Komorowski
nie gł.
W. Konieczny
nie gł.
T. Kopeć
nie gł.
M. Kopiczko
nie gł.
W. Kraska
nie gł.
K. Kwiatkowski
za
S. Lamczyk
nie gł.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
nie gł.
J. Łyczak
nie gł.
R. Majer
nie gł.
B. Małecka-Libera
za
R. Mamątow
nie gł.
M. Martynowski
nie gł.
E. Matecka
za
A. Mężydło
za
G. Morawska-Stanecka
za
K. Mróz
nie gł.
B. Orzechowska
nie gł.
S. Ożóg
nie gł.
A. Pająk
nie gł.
J. Pęcherz
za
M. Pęk
nie gł.
W. Piecha
nie gł.
M. Plura
za
A. Pociej
nie gł.
Z. Pupa
nie gł.
J. Rotnicka
za
J. Rusiecki
nie gł.
S. Rybicki
za
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
za
M. Seweryński
nie gł.
W. Skurkiewicz
nie gł.
K. Słoń
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
A. Szejnfeld
za
A. Szwed
nie gł.
R. Ślusarz
nie gł.
R. Świlski
za
D. Tobiszowska
nie gł.
W. Tyszkiewicz
nie gł.
K.M. Ujazdowski
za
J. Wcisła
za
K. Wiatr
nie gł.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
nie gł.
J. Zając
nie gł.
B. Zdrojewska
za
B. Zdrojewski
za
W. Ziemniak
za