Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Poprawka 60

obecnych: 96 za: 8 przeciw: 84 wstrzymało się: 4 nie głosowało: 0
R. Ambrozik
przec.
P. Arndt
przec.
W. Bernacki
przec.
H. Bieda
przec.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
R. Bober
przec.
J. Bogucki
przec.
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
przec.
M. Bosacki
przec.
K. Brejza
za
M. Budner
przec.
J. Bury
przec.
J. Chróścikowski
nie gł.
A. Chybicka
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
R. Dowhan
przec.
A. Dunin
przec.
W. Durlak
przec.
J. Fedorowicz
przec.
Z. Frankiewicz
przec.
E. Gawęda
przec.
S. Gawłowski
przec.
B. Godyla
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Gorgoń-Komor
przec.
T. Grodzki
wstrz.
J. Gromek
przec.
M. Gromko
przec.
J. Hamerski
przec.
J. Hibner
przec.
J.M. Jackowski
przec.
D. Jazłowiecka
przec.
M. Kamiński
za
S. Karczewski
nie gł.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
M. Kochan
przec.
A. Kołacz-Leszczyńska
przec.
W. Komarnicki
przec.
M. Komorowski
przec.
W. Konieczny
wstrz.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
K. Kwiatkowski
przec.
S. Lamczyk
przec.
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
B. Małecka-Libera
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
E. Matecka
przec.
A. Mężydło
przec.
G. Morawska-Stanecka
przec.
K. Mróz
przec.
B. Orzechowska
za
S. Ożóg
przec.
A. Pająk
przec.
J. Pęcherz
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
M. Plura
przec.
A. Pociej
za
Z. Pupa
przec.
J. Rotnicka
przec.
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
przec.
J. Sagatowska
nie gł.
J. Sekuła
przec.
M. Seweryński
przec.
W. Skurkiewicz
przec.
K. Słoń
przec.
L. Staroń
wstrz.
A. Szejnfeld
przec.
A. Szwed
przec.
R. Ślusarz
przec.
R. Świlski
przec.
D. Tobiszowska
przec.
W. Tyszkiewicz
przec.
K.M. Ujazdowski
wstrz.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
nie gł.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
przec.
B. Zdrojewski
przec.
W. Ziemniak
przec.