Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 80 za: 22 przeciw: 58 wstrzymało się: 0
R. Ambrozik
przec.
A.M. Anders
przec.
M. Augustyn
za
A. Bielan
nie gł.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
nie gł.
A. Bobko
przec.
R. Bonisławski
za
W. Bonkowski
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
przec.
J. Chróścikowski
przec.
Z. Cichoń
nie gł.
L. Czarnobaj
nie gł.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
J. Dobrzyński
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
nie gł.
J. Fedorowicz
nie gł.
P. Florek
za
R. Gaweł
przec.
A. Gawęda
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Grabowski
przec.
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
za
J. Hamerski
nie gł.
J.M. Jackowski
przec.
A. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K. Kleina
nie gł.
B. Klich
nie gł.
A. Kobiak
za
M. Koc
przec.
S. Kogut
przec.
W. Komarnicki
nie gł.
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
Ł. Mikołajczyk
przec.
A. Mioduszewski
przec.
A. Misiołek
nie gł.
K. Mróz
przec.
G. Napieralski
za
J. Obremski
przec.
B. Orzechowska
przec.
A. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
za
G. Peczkis
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
za
M. Potoczny
przec.
K. Probierz
przec.
Z. Pupa
przec.
K. Radziwiłł
przec.
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
C. Ryszka
przec.
J. Sagatowska
przec.
M. Seweryński
przec.
K. Słoń
przec.
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
nie gł.
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
za
A. Szwed
przec.
A. Szymański
przec.
R. Ślusarz
przec.
P. Termiński
za
P. Wach
nie gł.
A. Warzocha
przec.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Wojtyła
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
przec.
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
nie gł.
J. Żaryn
przec.