Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 92 za: 60 przeciw: 31 wstrzymało się: 1
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
nie gł.
M. Augustyn
przec.
A. Bielan
za
G. Bierecki
za
P. Błaszczyk
za
A. Bobko
za
R. Bonisławski
przec.
W. Bonkowski
za
M. Borowski
przec.
B. Borusewicz
przec.
B. Borys-Damięcka
nie gł.
M. Budner
za
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
wstrz.
L. Czarnobaj
przec.
G. Czelej
za
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
przec.
J. Duda
przec.
J. Fedorowicz
przec.
P. Florek
przec.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Grabowski
za
T. Grodzki
przec.
M. Grubski
przec.
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
za
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
przec.
K. Kleina
przec.
B. Klich
przec.
A. Kobiak
nie gł.
M. Koc
za
S. Kogut
za
W. Komarnicki
przec.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
przec.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
za
K. Mróz
za
G. Napieralski
przec.
J. Obremski
przec.
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
przec.
M. Poślednik
przec.
M. Potoczny
za
K. Probierz
nie gł.
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
za
M. Rocki
przec.
T. Romańczuk
za
J. Rotnicka
przec.
J. Rulewski
przec.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
przec.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
przec.
A. Stanisławek
za
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
przec.
A. Szwed
za
A. Szymański
za
R. Ślusarz
za
P. Termiński
przec.
P. Wach
przec.
A. Warzocha
za
J. Wcisła
przec.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
przec.
P. Zientarski
przec.
J. Żaryn
nie gł.