Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

głosowało: 71 za: 53 przeciw: 0 wstrzymało się: 18
R. Ambrozik
za
A.M. Anders
nie gł.
M. Augustyn
wstrz.
A. Bielan
nie gł.
G. Bierecki
nie gł.
P. Błaszczyk
za
A. Bobko
za
R. Bonisławski
nie gł.
W. Bonkowski
za
M. Borowski
wstrz.
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
wstrz.
M. Budner
nie gł.
J. Chróścikowski
za
Z. Cichoń
nie gł.
L. Czarnobaj
nie gł.
G. Czelej
nie gł.
J. Czerwiński
za
D. Czudowska
za
W. Dobkowski
za
J. Dobrzyński
za
R. Dowhan
wstrz.
J. Duda
nie gł.
J. Fedorowicz
wstrz.
P. Florek
wstrz.
R. Gaweł
za
A. Gawęda
za
S. Gogacz
za
M. Golba
za
A. Grabowski
nie gł.
T. Grodzki
nie gł.
M. Grubski
wstrz.
J. Hamerski
za
J.M. Jackowski
nie gł.
A. Kamiński
za
S. Karczewski
za
W. Kilian
wstrz.
K. Kleina
wstrz.
B. Klich
wstrz.
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
za
W. Komarnicki
nie gł.
T. Kopeć
za
M. Kopiczko
za
W. Kraska
za
J.F. Libicki
nie gł.
M. Łuczak
za
J. Łyczak
za
R. Majer
za
R. Mamątow
za
M. Martynowski
za
Ł. Mikołajczyk
za
A. Mioduszewski
za
A. Misiołek
nie gł.
K. Mróz
za
G. Napieralski
nie gł.
J. Obremski
za
B. Orzechowska
za
A. Pająk
za
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
G. Peczkis
za
M. Pęk
za
W. Piecha
za
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
wstrz.
M. Poślednik
nie gł.
M. Potoczny
za
K. Probierz
za
Z. Pupa
za
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
nie gł.
J. Rotnicka
wstrz.
J. Rulewski
wstrz.
J. Rusiecki
za
S. Rybicki
nie gł.
C. Ryszka
za
J. Sagatowska
za
M. Seweryński
za
K. Słoń
za
W. Sługocki
nie gł.
A. Stanisławek
za
L. Staroń
nie gł.
G. Sztark
wstrz.
A. Szwed
za
A. Szymański
za
R. Ślusarz
nie gł.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
wstrz.
A. Warzocha
nie gł.
J. Wcisła
wstrz.
K. Wiatr
za
J. Włosowicz
za
A. Wojtyła
za
A. Zając
za
J. Zając
za
B. Zdrojewska
wstrz.
P. Zientarski
wstrz.
J. Żaryn
za