Narzędzia:

Wniosek formalny

głosowało: 88 za: 27 przeciw: 59 wstrzymało się: 2
R. Ambrozik
przec.
A.M. Anders
nie gł.
M. Augustyn
za
A. Bielan
przec.
G. Bierecki
przec.
P. Błaszczyk
przec.
A. Bobko
przec.
R. Bonisławski
nie gł.
W. Bonkowski
przec.
M. Borowski
za
B. Borusewicz
za
B. Borys-Damięcka
za
M. Budner
przec.
J. Chróścikowski
nie gł.
Z. Cichoń
przec.
L. Czarnobaj
za
G. Czelej
przec.
J. Czerwiński
przec.
D. Czudowska
przec.
W. Dobkowski
przec.
J. Dobrzyński
przec.
R. Dowhan
za
J. Duda
za
J. Fedorowicz
za
P. Florek
za
R. Gaweł
przec.
A. Gawęda
przec.
S. Gogacz
przec.
M. Golba
przec.
A. Grabowski
przec.
T. Grodzki
za
M. Grubski
za
J. Hamerski
przec.
J.M. Jackowski
przec.
A. Kamiński
przec.
S. Karczewski
przec.
W. Kilian
za
K. Kleina
za
B. Klich
za
A. Kobiak
za
M. Koc
nie gł.
S. Kogut
przec.
W. Komarnicki
za
T. Kopeć
przec.
M. Kopiczko
przec.
W. Kraska
przec.
J.F. Libicki
za
M. Łuczak
przec.
J. Łyczak
przec.
R. Majer
przec.
R. Mamątow
przec.
M. Martynowski
przec.
Ł. Mikołajczyk
przec.
A. Mioduszewski
przec.
A. Misiołek
nie gł.
K. Mróz
przec.
G. Napieralski
za
J. Obremski
przec.
B. Orzechowska
przec.
A. Pająk
przec.
M. Pańczyk-Pozdziej
nie gł.
G. Peczkis
przec.
M. Pęk
przec.
W. Piecha
przec.
L. Piechota
nie gł.
A. Pociej
nie gł.
M. Poślednik
nie gł.
M. Potoczny
przec.
K. Probierz
przec.
Z. Pupa
przec.
K. Radziwiłł
nie gł.
M. Rocki
nie gł.
T. Romańczuk
przec.
J. Rotnicka
za
J. Rulewski
za
J. Rusiecki
przec.
S. Rybicki
za
C. Ryszka
przec.
J. Sagatowska
przec.
M. Seweryński
przec.
K. Słoń
przec.
W. Sługocki
za
A. Stanisławek
przec.
L. Staroń
wstrz.
G. Sztark
za
A. Szwed
przec.
A. Szymański
przec.
R. Ślusarz
przec.
P. Termiński
nie gł.
P. Wach
za
A. Warzocha
przec.
J. Wcisła
za
K. Wiatr
przec.
J. Włosowicz
przec.
A. Wojtyła
przec.
A. Zając
przec.
J. Zając
wstrz.
B. Zdrojewska
za
P. Zientarski
za
J. Żaryn
przec.